Globalny cykl finansowy nie odpowiada za wszystkie problemy gospodarek

VoxEU

Dane finansowe z ostatnich 25 lat pokazują, że globalny cykl finansowy wyjaśnia jedną czwartą zmian w przepływach kapitałowych w małych krajach. Daje to pole manewru decydentom z tych gospodarek, ale oznacza też, że nie mogą oni obwiniać globalnego cyklu finansowego za swoje problemy.