GPW potrzebuje fuzji, inaczej będzie stopniowo marginalizowana

Jeśli nie dojdzie do konsolidacji warszawskiej giełdy z innym parkietem, najlepiej wysoko rozwiniętym, GPW będzie traciła na znaczeniu – taki wniosek płynie z książki dra Tomasza Chruścińskiego „Współzależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych”.