Inflacja czy deflacja?

Jedną z wielu nurtujących kwestii dotyczących obecnego kryzysu jest to, czy okaże się on inflacyjny czy deflacyjny. Wiele osób boi się tego pierwszego scenariusza – czy słusznie?