Rosja: Interesy i sankcje

Witold Gadomski

Sankcje nałożone na Rosję przez USA, Kanadę, Norwegię i kilka innych krajów bloku zachodniego po zajęciu Krymu w zasadzie nie przeszkodziły w utrzymywaniu i rozszerzaniu stosunków gospodarczych między Rosją, a poszczególnymi krajami UE.