Jak nierówności hamują wzrost gospodarczy

Project Syndicate

Modele, w których wzrost gospodarczy nie obejmuje całego społeczeństwa, a więc zwiększa nierówności, z reguły prowadzą do porażki.