Jak zorganizować pomoc

VoxEU

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała ogromnych środków finansowych. Trzeba będzie pozyskiwać fundusze z wielu źródeł, a darczyńcy będą oczekiwali stosowania mechanizmów zapewniających właściwe wydatkowanie tak wielkich kwot. Artykuł przedstawia propozycje organizacji całego procesu, w tym ustanowienia dedykowanej agencji odbudowy Ukrainy pod egidą Komisji Europejskiej.