Nie mieszajmy kwestii juana do negocjacji handlowych między USA a Chinami

Czy porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami doprowadzi do zaostrzenia globalnych cykli koniunkturalnych, a może nawet zapoczątkuje kolejny kryzys finansowy w Azji? Odpowiedź na to pytanie może być twierdząca, jeśli ostateczne porozumienie – zakładając, że zostanie ono zawarte – zmusi Chiny do utrzymywania w nieskończoność obecnego przestarzałego i nadmiernie sztywnego systemu kursu walutowego.