Niekończąca się opowieść o polskim atomie

WysokieNapiecie.pl

Z przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zniknęły jakiekolwiek „twarde” zapisy o atomie. W Strategii deklaruje się, że decyzja o dalszych losach polskiego atomu zostanie podjęta w oparciu o analizy Ministerstwa Energii, które ma wymyślić nowy model finansowania. Piszemy, jak robią to inne kraje.