Niemcy szukają złotego środka na inflację

Sebastian Płóciennik

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna zmusiła niemiecki rząd do poszukiwania optymalnej odpowiedzi na szok wywołany wojną w Ukrainie. Wśród mniej konwencjonalnych narzędzi pojawiło się uzgadnianie polityki makroekonomicznej z partnerami społecznymi. Czy pomysł wywodzący się z lat 60. sprawdzi się w obecnym kryzysie?