Nowe dowody na rosnące nierówności w Stanach Zjednoczonych

W ostatnich dziesięcioleciach nierówności dochodowe w USA dramatycznie wzrosły. Za większość tego wzrostu odpowiadają wyższe dochody osób najbardziej majętnych. Jak podkreślił Thomas Piketty od 1977 do 2007 roku 75 proc. wzrostu dochodów w gospodarce Stanów Zjednoczonych trafiło do 10 proc. najbogatszych gospodarstw.