Nowy kapitalizm post-pandemiczny

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 wiele krajów wykorzystuje nowe technologie i duże zbiory danych dotyczących obywateli. Utrzymanie nowych metod monitorowania i nadzoru po kryzysie może zmienić obraz kapitalizmu, a także sposób postrzegania prywatności i swobód obywatelskich.