Polityka publiczna w reakcji na problem wypłacalności przedsiębiorstw

Wobec negatywnych konsekwencji kryzysu COVID-19 dla sektorów biznesu autorzy artykułu zalecają sposoby postępowania władz przy rozwiązywaniu problemu niewypłacalności przedsiębiorstw.