Rozwiązania systemu Bretton Woods wciąż aktualne

VoxEU

Doświadczenia systemu Bretton Woods mogą być przydatne w kontekście wykorzystywanej obecnie polityki makroostrożnościowej. Stosowane w tamtym okresie mechanizmy są wciąż aktualne, szczególnie w systemach finansowych cechujących się wysokim stopniem regulacji.