Dlaczego płace realne nie rosną? Przypadek Japonii i Korei Południowej

VoxEU

W Japonii i Korei Południowej tempo wzrostu płac realnych pozostawało w tyle za tempem wzrostu wydajności pracy. Główną przyczyną istnienia tej luki jest znaczny spadek wskaźnika „terms of trade pracy”.