Trzeci model rozwojowy Chin

Bogdan Góralczyk

Pandemia 2020 r., choć jeszcze się nie zakończyła, już gruntownie zmieniła świat. Nie tylko nasze życie w wymiarze indywidualnym, gdzie przyszło nam zamknąć się i pracować w cyberprzestrzeni, ale też w sensie globalnym, bowiem zatrząsł się dotychczasowy układ sił.