Komputeryzacja nie przyspieszyła wzrostu wydajności, pobudzi ją kolejny przełom technologiczny

Za zniżkową tendencję we wzroście TFP w gospodarkach rozwiniętych odpowiada przede wszystkim spadek zatrudnienia w zawodach o wysokim tempie wzrostu wydajności. W dłuższej perspektywie czynnikiem stymulującym wzrost wydajności całkowitej będzie prawdopodobnie rozwój nowej technologii o znaczeniu przełomowym.