W szponach geoekonomii

Bogdan Góralczyk

Gdy 30 lat temu rozsypywał się Związek Radziecki, a wraz z nim porządek dwubiegunowy, świat nadal wydawał się prosty. Miał wyglądać tak, jak życzyło sobie jedyne wówczas i niekwestionowane supermocarstwo, Stany Zjednoczone Ameryki.