Warto walczyć o wolny rynek

Sebastian Stodolak

Rewizjonizm się nie broni. Wolny rynek i wolny handel to droga do dobrobytu. I nie mówię tak dlatego, że opłacają mnie bracia Koch – zapewnia ekonomista Dan J. Mitchell z Cato Institute, jeden z krzewicieli wolnorynkowych przekonań, który pojawił się w Warszawie na tegorocznej konferencji Free Market Road Show, swego rodzaju zjeździe wolnorynkowców.