Złożona Europa: obliczanie kosztów dezintegracji

VoxEU

W przypadku cofnięcia wszystkich etapów integracji europejskiej, eksport towarów w UE zmniejszyłby się o 26 proc., a usług o 12 proc. Całkowity rozpad UE skutkowałby znacznym spadkiem konsumpcji u wszystkich członków UE, najwięcej straciłyby małe otwarte gospodarki oraz kraje z Europy Środkowej i Wschodniej.