Unia walutowa jest jak sojusz wojskowy

Jeżeli euro jest problemem dla Europy, to dlatego, że jest zbyt mocne, nie zbyt słabe. Gdyby państwo małe, ale słabe pod względem fiskalnym, jak Grecja, miało wystąpić ze strefy euro być może euro byłoby jeszcze mocniejsze. Pozbycie się państwa, które ma więcej zobowiązań niż aktywów, może spowodować umocnienie unii.