Polska wciąż jest tania dla inwestorów

Krzysztof Bień

Godzina pracy w Polsce w 2016 r. kosztowała przeciętnie 8,6 euro – wynika z danych Eurostatu. Średnia unijna jest blisko trzy razy wyższa. Licząc w złotych koszty pracy wzrosły w Polsce o 4,1 proc. w stosunku do 2015 r., ale z punktu widzenia inwestorów nadal jesteśmy krajem niskich płac.