Ukraińcy zmienili polski rynek pracy i zwiększyli PKB

Marek Pielach

Napływ pracowników z Ukrainy podnosi polskie PKB o 0,3-0,9 punktu proc. rocznie, ale ten pozytywny impuls nie będzie już większy. Mało prawdopodobne aby liczba Ukraińców przekroczyła trwale 800 tys. osób – przewiduje prof. SGH Jakub Growiec, doradca w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP.