Asekuratorzy coraz uważniej obserwują ryzyka związane z klimatem

Regina Skibińska

Zmiany klimatyczne w różny sposób wpływają na branżę ubezpieczeniową. Z jednej strony zwiększają szkodliwość i podnoszą koszty działalności ubezpieczeniowej, z drugiej mogą ograniczać ochronę ubezpieczeniową dla kłopotliwych obszarów.