EBA zapowiada kolejne reformy regulacji bankowych

Jacek Ramotowski

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił strategię na lata 2017-2020. W centrum uwagi będzie wprowadzanie wskaźnika dźwigni oraz płynność, ocena wewnętrznych modeli banków, tworzenie planów upadłości, konwergencja działań nadzorczych, ochrona konsumentów i innowacje finansowe.