Europejscy nadzorcy wskazują korzyści z Big Data

Milena Kabza

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) przeanalizował wpływ dużych zbiorów danych na konsumentów i instytucje finansowe i uznał, że mimo potencjalnego ryzyka wynikającego z wykorzystywania Big Data, korzyści przeważają nad potencjalnymi kosztami.