Nietrafiona oferta Pekinu dla Europy Środkowej

Pekin nie zaoferował państwom Europy Środkowej i Wschodniej z grupy „16+1” atrakcyjnej oferty rozwojowej. Zaproponowany model oparty na kredytach i faworyzowaniu chińskich przedsiębiorstw jest niedostosowany do lokalnych uwarunkowań, przez co planowana współpraca infrastrukturalna nie ruszyła z miejsca.