Powolne, ale realne zmiany gospodarki białoruskiej

Aleś Alachnovič

Artykuły o gospodarce białoruskiej bardzo często budowane są wyłącznie wokół negatywnych zjawisk z pominięciem pozytywnych sygnałów, które w ostatnich latach stają się coraz wyraźniejsze i są również warte uwagi. Rekordowa dla kraju niska inflacja, stabilny kurs walutowy, rosnąca współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a przy tym rosnący udział sektora prywatnego w gospodarce, to efekty tylko niektórych zmian wprowadzonych w Białorusi w ostatnich latach.