Sektory bankowe państw „Inicjatywy Trójmorza” przed pandemią

Eksperci Wydziału UE i Analiz Międzynarodowych DSF NBP

W państwach Inicjatywy Trójmorza sektor bankowy stanowi podstawowy i najważniejszy element systemu finansowego oraz główne źródło finansowania gospodarki. Dominuje tradycyjny model bankowości: z przewagą kredytów w aktywach oraz depozytów w pasywach, a także istotną rolą przychodów odsetkowych.