Moda na P2P dotarła do Chin

Ewa Cieślik

Ze względu na brak odpowiednich przepisów i słabo rozwinięty system finansowy Chin, sektor P2P stał się jego integralną częścią. Zakładając, że zostanie utrzymane obecne tempo wzrostu i nie wystąpią żadne niespodzianki regulacyjne, serwisy social lending mają realną szansę prześcignąć zarówno w skali, jaki i poziomie ryzyka popularne produkty bankowości nieformalnej.