Polskie start-upy rzadko szukają finansowania przez crowdfunding

Magdalena Olczak

Zaledwie 2 proc. polskich start-upów wskazało na crowdfunding jako źródło kapitału. Ostatnio jednak kolejne firmy postanowiły pójść tą ścieżką. To jakie osiągną efekty może zachęcić kolejne start-upy do crowdfundingu, a regulatora do zmiany przepisów. KNF opracowuje propozycje regulacji rynku.