Powraca temat powołania Europejskiego Funduszu Walutowego

Unijni decydenci, m.in. niemiecki minister finansów, zaczęli wskazywać, że Europejskim Funduszem Walutowym mógłby się stać Europejski Mechanizm Stabilności. Wówczas programy pomocy finansowej dla krajów strefy euro mogłyby odbywać się bez udziału pożyczkodawców międzynarodowych.