Siedząc w kieszeni Pekinu

Chiny hojnie rozdają pożyczki wielu krajom. W 2016 roku były trzecim światowym wierzycielem netto za Japonią i Niemcami. Choć pożyczki często są nierentowne, Pekin nie ogranicza działalności kredytowej, bo dzięki niej stworzy nowy układ stosunków dyplomatycznych na świecie ze sobą w roli głównej.