Euro nie zagrozi dominującej pozycji dolara USA

Paweł Kowalewski

W dwadzieścia lat od powstania, euro jest drugą po dolarze amerykańskim walutą rezerwową świata, jest jednak nadal walutą o zasięgu regionalnym. Zastosowanie euro ogranicza się do macierzystego kontynentu oraz części krajów afrykańskich, które w dużej większości wcześniej tworzyły strefę franka francuskiego.