Zalety i wady walut cyfrowych emitowanych przez banki centralne

Waluty cyfrowe emitowane przez banki centralne mogą wzmocnić skuteczność transmisji polityki pieniężnej, ale jednocześnie stwarzają zagrożenie dla stabilności finansowej – napisał Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w najnowszym raporcie.