Czy akwizycyjne spółki celowe wypełnią lukę na rynkach finansowych Europy?

Bruegel

Spółki celowe specjalizujące się w przejęciach mogłyby wypełnić lukę na europejskich rynkach akcji i przyciągnąć na rynek inwestorów cechujących się wysoką awersją do ryzyka.