Francja chce mocniej chronić swój rynek pracy

Katarzyna Stańko

Protekcjonizm oraz niedostosowany system edukacji przyczyniają się do poważnych luk na rynku pracy we Francji. Kraj od lat cierpi na niedobór specjalistów w wielu branżach przy wciąż relatywnie wysokim wskaźniku bezrobocia. Politycy chcą jednak zamykać rynek przed pracownikami z zewnątrz.