Francja chce mocniej chronić swój rynek pracy

Protekcjonizm oraz niedostosowany system edukacji przyczyniają się do poważnych luk na rynku pracy we Francji. Kraj od lat cierpi na niedobór specjalistów w wielu branżach przy wciąż relatywnie wysokim wskaźniku bezrobocia. Politycy chcą jednak zamykać rynek przed pracownikami z zewnątrz.