Komu zagraża wzrost minimalnego wynagrodzenia

Bohdan Wyżnikiewicz

Konsekwencje makroekonomiczne podniesienia minimalnego wynagrodzenia przyniosą wzrost cen niektórych usług, niewielki wzrost bezrobocia, wzrost skłonności do działań w szarej strefie. Prawdopodobnie wzrośnie też zadłużenie niektórych jednostek budżetowych, np. szpitali.