Leśne płuca najlepsze w Skandynawii

Obserwator Finansowy

Powierzchnia lasów w krajach europejskich, w przeciwieństwie do innych kontynentów, systematycznie wzrasta. Nadal jest ona jednak zbyt mała, aby neutralizować emisje gazów cieplarnianych. Najlepiej daje sobie z tym radę Skandynawia. W Polsce emisje są dziesięć razy większe niż zdolności neutralizacyjne lasów.