Miliardy w ekologicznej kieszeni fiskusa

Ponad 50 mld euro rocznie zbierają władze Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji z podatków, których przeznaczeniem jest poprawa jakości środowiska. Największym obciążeniem są one jednak dla Grecji, Słowenii i Danii. W Polsce podatki „ekologiczne” sięgają 2,7 proc. PKB, więcej niż średnio w UE.