Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w  Polsce w 2021 r.: dalszy ciąg wzrostowej fazy cyklu

Joanna Waszczuk

Wysoki poziom produkcji mieszkań wraz z rosnącymi kosztami ich budowy oraz cenami transakcyjnymi wskazują, że na rynku obserwowano w 2021 r. nadal symptomy charakterystyczne dla wzrostowej fazy cyklu.