Ryzyko polityczne a kursy wymiany walut: lekcje z brexitu

VoxEU

Analiza brexitu jest bardzo przydatna dla zrozumienia zależności między cenami aktywów a ryzykiem politycznym oraz dla rozwiązania kwestii niestabilności parametrów przy analizie zmian cen aktywów.