Spontaniczny porządek a polityka

Witold Kwaśnicki

W najogólniejszym rozumieniu „spontaniczność rozwoju” odnosi się do pojawienia się pewnych właściwości, zjawisk i porządku w wyniku indywidualnych interakcji osób, a nie jako działanie jakichkolwiek centralnych instytucji lub zamierzonych, zaplanowanych działań dużych społeczności.