UE w poszukiwaniu źródeł finansowania budżetu

Grażyna Śleszyńska

Pytanie, jak spłacić 750 mld euro pożyczonych (in spe) w formie obligacji, dało asumpt do wznowienia debaty na temat nowego koszyka zasobów własnych UE.