Większy dług to więcej straconych lat

Obserwator Finansowy

Aż o 9 pkt. proc. wzrósł w pierwszym roku pandemii dług publiczny w świecie, zwiększając ryzyko niewypłacalności zwłaszcza mniej rozwiniętych krajów. Dług, który nie jest spłacany, obniża tempo wzrostu PKB od 1 do 1,5 proc. rocznie, czego doświadczyła kiedyś także Polska. Skutki niewypłacalności mogą trwać dekady.