GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego I – VI 2019 r.

14.08.2019
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 495,0 mld zł w eksporcie oraz 495,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 7,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem – czerwcem 2018 r. …

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 495,0 mld zł w eksporcie oraz 495,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 7,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem – czerwcem 2018 r. eksport wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 130,4 mld dol., a import 130,7 mld dol. (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,7 proc., a w imporcie o 4,2 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld dol., a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 2,3 mld dol.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 115,2 mld euro, a import 115,4 mld euro (wzrost w eksporcie o 4,3 proc., a w imporcie o 2,8 proc.). Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld euro, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 1,9 mld euro.

rap amp/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test