IRG SGH: Koniunktura w rolnictwie gorsza, ale rokowania pomyślne

07.03.2019
Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) w I kwartale 2019 r. obniżyła się o 2,4 pkt. do -11,7 pkt. – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przewidywania rolników są raczej pomyślne, a II kwartał powinien przynieść poprawę koniunktury. „Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem zmniejszenia się przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika wyrównanych przychodów spadła …

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) w I kwartale 2019 r. obniżyła się o 2,4 pkt. do -11,7 pkt. – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przewidywania rolników są raczej pomyślne, a II kwartał powinien przynieść poprawę koniunktury.

„Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem zmniejszenia się przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika wyrównanych przychodów spadła o 6,6 pkt., z wysokości -13,4 pkt. do -20 pkt.). Poprawiły się natomiast nastroje rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, wzrosła o 5,8 punktu (z poziomu -1,1 pkt. do 4,7 pkt.). Pogarszanie się koniunktury trwa niemal nieprzerwanie od III kwartału 2017 r., kiedy wskaźnik IRGAGR osiągnął szczyt obecnego cyklu. Poprawa nastrojów w gospodarstwach rolnych jest jednak zaskoczeniem z uwagi na ostatnie protesty rolników domagających się wypłat odszkodowań za skutki epidemii ASF i ochrony rodzimej produkcji rolnej” – napisano w komentarzu.

„Wartości wskaźnika IRGAGR oraz obu wskaźników cząstkowych obniżyły się w porównaniu z I kwartałem 2018 r. o, odpowiednio: 8,6, 9,6 i 6,8 pkt. Roczne spadki wartości wskaźników są jednak niższe niż kwartał temu, co może być zapowiedzią wygaśnięcia trwającej już blisko dwa lata tendencji spadkowej, zwłaszcza że przewidywania ankietowanych rolników są raczej pomyślne. Kolejny, drugi kwartał roku jest zazwyczaj okresem wiosennego ożywienia w rolnictwie i tym razem również powinien przynieść poprawę koniunktury” – dodano.

W komentarzu napisano, że symptomy nadchodzącego ożywienia widać w pozostałych wynikach styczniowego badania koniunktury – wzrosły wartości sald odpowiedzi na pytania o zakupy nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz – i to znacznie – o inwestycje w maszyny, urządzenia, budynki i budowle.

mj/ ana/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test