NBP: Przekazy do Polski od emigrantów w ’17 r. to 16,3 mld zł

08.05.2018
Przekazy do Polski od emigrantów w IV kwartale 2017 roku wyniosły 4,2 mld zł, a w całym roku 16,3 mld zł – podał NBP w opracowaniu „Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.”. W stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku wielkość przekazanych środków była na takim samym poziomie, a w porównaniu do 2016 …

Przekazy do Polski od emigrantów w IV kwartale 2017 roku wyniosły 4,2 mld zł, a w całym roku 16,3 mld zł – podał NBP w opracowaniu „Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.”.

W stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku wielkość przekazanych środków była na takim samym poziomie, a w porównaniu do 2016 roku było to o 0,1 mld zł mniej.

NBP podaje, że najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich okresach trafiło do Polski od osób pracujących w Niemczech – 1,5 mld zł oraz z Wielkiej Brytanii – 0,9 mld zł.

Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 57,9 proc. wszystkich transferów.

Jednocześnie NBP podał, że w IV kwartale 2017 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,4 mld zł, i była to kwota wyższa o 0,9 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,1 mld zł i stanowiły 90,5 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej, pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 2,3 mld zł.

W całym 2017 r. cudzoziemcy dokonali w sumie transferów na kwotę 13,0 mld zł, wobec 8,8 mld zł w 2016 r. (wzrost o 47,9 proc.). Z całej kwoty przekazanej w 2017 r., 11,7 mld zł (tj. 90,4 proc.) trafiło na Ukrainę. W 2016 r. do kraju tego trafiło 7,8 mld zł.

map/ osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły