Kongres 590/ Banki solidarnie stawiły czoła pandemii

Kongres 590/ Banki solidarnie stawiły czoła pandemii

Zadania banków centralnych w kontekście minimalizowania skutków ostatnich kryzysów były tematem panelu „Rola banków centralnych”, który odbył się podczas Kongresu 590 w Warszawie.

[…] Perspektywę banku centralnego zaprezentował natomiast doktor Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. – Od początku byliśmy pewni, że żadne instrumenty kredytowe nie są w stanie zapobiec skutkom tego kryzysu, m.in. ze względu na brak popytu na kredyty, nawet te gwarantowane. Zastosowaliśmy zatem bardziej stanowcze działania, ponieważ ten kryzys był zupełnie inny niż poprzedni. Miał charakter o wiele głębszy, a  także bardziej globalny i to zarówno o charakterze popytowym, jak i podażowym. Strona popytowa została wsparta przez działania fiskalne, a te a kolei przez politykę pieniężną banków centralnych. Dzięki temu udało się uniknąć bardzo głębokiej recesji i silnego wzrostu bezrobocia. Oczywiście rozwiązania zastosowane w różnych państwach są odmienne i uzależnione od strukturalnych cech ich gospodarek, ale wspólnym mianownikiem była reakcja banków centralnych. Z pewnością był to warunek konieczny, aby móc efektywnie ograniczyć negatywne skutki kryzysu – ocenił Piotr Szpunar. – Można więc powiedzieć, że rola banków centralnych w poszczególnych państwach jest mniej więcej taka sama, tylko warunki się zmieniają. Są one dziś całkowicie odmienne od tych, jakich można było się spodziewać jeszcze dwa lata temu, natomiast z całą pewnością instrumentarium pozostaje takie samo – podsumował.

(Rzeczpospolita, 11.10.2021, str.: A20)


Artykuły powiązane

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Kategoria: Analizy
Okres pandemii był drugim globalnym kryzysem w XXI wieku, na który zareagowały banki centralne. Doświadczenia z globalnego kryzysu finansowego (GFC) z pewnością pomogły w szybkiej reakcji banków centralnych. Większość niekonwencjonalnych instrumentów, które były stosowane przez ostatnią dekadę i tym razem znalazły się w arsenale władz monetarnych.
Działania banków centralnych w trakcie pandemii