Kongres 590/Ograniczenie inflacji, kryptowaluty wyzwaniem dla banków centralnych po pandemii / PAP

Kongres 590/Ograniczenie inflacji, kryptowaluty wyzwaniem dla banków centralnych po pandemii / PAP

Ograniczenie potencjalnie wysokiej inflacji, wyzwania związane z transformacją energetyczną czy wprowadzenie kryptowaluty – to zdaniem uczestników wtorkowego Kongresu 590 jedne z kluczowych wyzwań dla banków centralnych po pandemii.

O wyzwaniach, jakie stoją przed instytucjami finansowymi, w tymi przed bankami centralnymi mówili uczestnicy panelu „Wyzwania rozwojowe dla banków centralnych” w ramach odbywającego się we wtorek w Warszawie Kongresu 590. Wskazywano m.in. na „ograniczenie potencjalnie wysokiej inflacji”.

„Inflacji potrzebujemy, by wyrastać z długów – to koszt, jaki musieliśmy ponieść w pandemii. Tutaj jest ogromna rola banków centralnych w ujęciu globalnym i rządów, żeby nie dopuścić do tego, by inflacja była na globalnym poziomie zbyt wysoka” – mówił główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski, który podkreślił, że pandemia wciąż trwa i nadal ma wpływ na gospodarkę. (…)

(…)

Dyrektor departamentu analiz ekonomicznych NBP dr. Piotr Szpunar podkreślił, że rola banku centralnego w koronakryzysie nie zmienia się. „Naszym wyzwaniem jest, by utrzymać skuteczność polityki pieniężnej – czyli nie uderzać zbyt często w coś, co się nazywa dolnym ograniczeniem dla stóp procentowych” – tłumaczył. Według niego może do tego dojść ze względu na to, że długookresowe realne stopy procentowe na świecie z powodów strukturalnych obniżają się. „To jest wyzwanie dla banku centralnego, bo jego rola jest niezmienna. Mamy tworzyć ramy makroekonomiczne dla stabilnego bezinflacyjnego wzrostu” – podkreślił.

Przyznał, że pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji – „stąd bardzo wiele mówi się również o walucie cyfrowej” – dodał. Szpunar przypomniał, że banki komercyjne tworzą pieniądz w procesach kredytowania, żeby to robić muszą mieć bazę depozytową. „W okresie kryzysu trudno wyobrazić sobie, jak można w sposób sensowny zapobiec ucieczce depozytów z banku do pieniądza cyfrowego banku centralnego, jaki by on nie był. Dlatego ten koncept jest bardzo szeroko dyskutowany, ale w praktyce trudny do zrealizowania” – ocenił. (PAP)

 

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/

2021-10-05 14:31 Warszawa (PAP)


Artykuły powiązane

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Kategoria: Analizy
Okres pandemii był drugim globalnym kryzysem w XXI wieku, na który zareagowały banki centralne. Doświadczenia z globalnego kryzysu finansowego (GFC) z pewnością pomogły w szybkiej reakcji banków centralnych. Większość niekonwencjonalnych instrumentów, które były stosowane przez ostatnią dekadę i tym razem znalazły się w arsenale władz monetarnych.
Działania banków centralnych w trakcie pandemii