Prezes NBP: Wyjście z niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej po COVID-19 nie powinno być nagłe

Wyjście z niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej, które zostały zastosowane w trakcie pandemii, powinno być rozłożone w czasie i nie może naruszyć fundamentów pocovidowego wzrostu gospodarczego – podkreśla prezes NBP Adam Glapiński we francuskim dzienniku L’Opinion.

W piątek w jednym najbardziej opiniotwórczych tytułów we Francji – dzienniku L’Opinion, który jest głównym partnerem The Wall Street Journal w Europie, ukazał się artykuł prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego pt. „Stabilizacja i wyzwania po pandemii”.

Glapiński przypomniał w nim, że pandemia spowodowała, iż zaledwie w ciągu kilu tygodni gospodarki wielu krajów przeszły raptownie od ugruntowanej ekspansji gospodarczej do dramatycznego załamania. „Wysyp złych danych bezlitośnie przyspieszał, a w tle toczyła się często dramatyczna walka o zdrowie i życie obywateli” – podkreślił.

Prezes polskiego banku centralnego zaznaczył, że ówczesna sytuacja wymogła zastosowanie zdecydowanych działań, które z jednej strony ograniczą transmisję wirusa, a z drugiej strony pozwolą ograniczyć szok, jaki COVID-19 wywarł na gospodarki.

„NBP zareagował jako jeden z pierwszych banków centralnych, dokonując silnego złagodzenia polityki pieniężnej. Dzięki temu, że przez ostatnie lata prowadziliśmy tradycyjną, konserwatywną politykę pieniężną mieliśmy niezbędną przestrzeń do działania i nie zawahaliśmy się przed obniżeniem stóp procentowych niemal do zera oraz przed rozpoczęciem skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa” – podkreślił w artykule Glapiński.

Według szefa NBP podjęcie zdecydowanych i szybkich działań przez bank spowodowało skuteczne wsparcie dla polskiej gospodarki. „Ten sukces znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w danych o PKB, zgodnie z którymi spadek produktu krajowego był w Polsce ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Europie. Udało się też uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku pracy, na co wskazuje m.in. najniższa w całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia” – zauważył prezes.

Glapiński wskazał, że tak jak pandemia gwałtownie uderzyła w gospodarki przed rokiem, powodując m.in. zatrzymanie całych sektorów, tak obecnie obserwujemy równie gwałtowne ożywienie i odbudowę.

„Ta przyspieszona odbudowa gospodarki, widoczna w wielu obszarach także w Polsce, napawa zrozumiałą radością, ale – podobnie jak gwałtowne spowolnienie sprzed roku – stwarza również pewne wyzwania. Pojawiają się na przykład obawy o to, czy banki centralne nie spóźnią się z reakcją na poprawiające się dane i prognozy makroekonomiczne, co stwarzałoby zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego” – zauważył Adam Glapiński.

Dodał, że obecnie określenie optymalnej strategii wyjścia z działań niekonwencjonalnych w polityce pieniężnej, które zostały zastosowane w trakcie pandemii, jest dużym wyzwaniem.

„Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że proces ten – zarówno na świecie, jak i w Polsce – powinien być mądrze rozłożony w czasie i postrzegany jako element ciągłości polityki banku centralnego, która z jednej strony nie może naruszyć fundamentów pokryzysowego wzrostu, a z drugiej – dopuścić do narastania nierównowag makroekonomicznych i finansowych” – ocenił prezes NBP.

Gapiński jeszcze raz podkreślił, że kierowany przez niego bank dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i zapewnił, że dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej.

„Nie możemy jednak pozwolić, by ewentualne gwałtowne zmiany kursu walutowego lub rentowności obligacji ograniczyły nasze perspektywy wzrostu, bo chodzi o potencjał wzrostu polskiej gospodarki w okresie wielu kolejnych lat. Właśnie po to mamy własną walutę, polskiego złotego, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest dla nas ważnym amortyzatorem szoków” – dodał.

Szef Narodowego Banku Polskiego zwrócił uwagę, że Polska po pandemii chce doganiać kraje o najwyższym poziomie zamożności. Jego zdaniem na tej ścieżce nie tylko trzeba prowadzić roztropną politykę pieniężną, ale również w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza nam wzrost naszych rezerw dewizowych.

„Jako bank centralny NBP jest kustoszem ogromnego majątku narodowego w postaci aktywów rezerwowych, których wartość sięga 133,4 mld euro (dane na koniec maja 2021 r.). Dzięki mądremu zarządzaniu rezerwami dewizowymi, NBP wypracował w latach 2016–2020 zyski, z których łączna wpłata do budżetu państwa przekroczyła 32 mld złotych, co odpowiada blisko 5 proc. sumy bilansowej NBP z końca 2020 r.” – wskazał w artykule Glapiński.

Dodał, że dążąc do zapewniania wysokiego bezpieczeństwa inwestowanych środków, ich płynności oraz dochodowości w długim terminie zarząd NBP przyjął w 2020 r. nową strategię zarządzani rezerwami, co jest szczególnie istotne w czasie niskich lub ujemnych stóp procentowych w głównych gospodarkach.

Wskazał, że jednym z filarów naszej strategii inwestycyjnej jest sukcesywne zwiększanie zasobów złota banku centralnego, które skutecznie dywersyfikuje ryzyko związane z pozostałymi inwestycjami.

Przypomniał, że w latach 2018–2019 NBP zakupił już 125,7 ton złota, zwiększając swój zasób kruszcu do 228,7 ton, czyli ok. 8 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych.

Glapiński poinformował ponadto, że skala i tempo dalszych zakupów złota będzie uzależniona od dynamiki wzrostu rezerw dewizowych NBP, a także od przyszłych uwarunkowań makroekonomicznych i rynkowych.

„Wiele osiągnęliśmy, ale wiele jeszcze przed nami. Dlatego nie możemy spocząć na laurach – musimy roztropnie wprowadzić Polskę na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i konwergencji oraz mądrze inwestować rosnące aktywa rezerwowe. Stawką jest bezpieczna przyszłość i dalsza poprawa materialnych warunków życia milionów Polek i Polaków” – podsumował prezes NBP.

Bank centralny poinformował, że artykuł prezesa Adama Glapińskiego, obok tekstów autorstwa premiera RP, historyków i innych intelektualistów, publikowanych w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu”, ukaże się także w najbliższy weekend w ponad 50 mediach na świecie. Artykuły można przeczytać na portalu: www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

Najnowsza odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu” jest realizowana przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/


Artykuły powiązane